Dodací podmínkyMožnosti dodání
 • nákupem přímo ve výrobním závodě
 • zásilkou prostřednictvím přepravní služby
 • prostřednictvím sítě prodejců

Ošetření a servis
 • provádíme ošetření a servis nástrojů
 • možnost zaslání přepravní službou nebo prostřednictvím prodejců
 • naše nástroje ošetříme přednostně

Technické provedení
 • nástroje jsou vyrobeny v souladu s technickými normami a s výrobními postupy
 • vzhledem k neustálému vývoji nástrojů si výrobce vyhrazuje právo změny od vyobrazeného provedení

Záruky
 • záruční lhůta na všechny nástroje se řídí platným zákonem
 • záruka se nevztahuje na běžné otupení nástrojů
 • ze záruky jsou vyloučeny nástroje, které byly používány k jinému účelu než jsou určeny
 • případné reklamace uplatňujte z důvodu urychlení přímo u výrobce